بستن
FA EN AR RU FR

دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 112 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
احتمال2 10101511 4 کارشناسی علوم ریاضی 111 محمد صیدپیشه یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00)
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 106 کامله نصیری ‍پیربازار نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 101 جعفر بی آزار نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 109 فرشید مهردوست نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 126 شهاب الدین ابراهیمی نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 116 نصیر تقی زاده نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 103 داود خجسته سالکویه نامشخص نامشخص
آزمون جامع 11106867 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 122 مرضیه شمسی یوسفی نامشخص نامشخص
اصول سیستمهای کامپیوتری 10101406 0 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 صادق اسکندری دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30)
آمار ریاضی1 10101513 3 کارشناسی علوم ریاضی 111 محمد صیدپیشه شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30)
آموزش ریاضی 10101325 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 کامله نصیری ‍پیربازار هفته زوج یکشنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج یکشنبه (14:00 - 16:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/11 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 112 صادق اسکندری شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00)
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 کارشناسی علوم کامپیوتر 111 صادق اسکندری سه شنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00)
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 126 شهاب الدین ابراهیمی نامشخص نامشخص
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 103 داود خجسته سالکویه نامشخص نامشخص
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 109 فرشید مهردوست نامشخص نامشخص
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 122 مرضیه شمسی یوسفی نامشخص نامشخص
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 101 جعفر بی آزار نامشخص نامشخص
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 106 کامله نصیری ‍پیربازار نامشخص نامشخص
پایان نامه (ریاضی) 11104545 6 کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم ریاضی 116 نصیر تقی زاده نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 112 نتیجه
از 6